Diptep Dervish In Progress Eğitmen Eğitimi

Ziya Azazi ile Dervish In Progress Eğitmen Eğitimi

Ziya Azazi tarafından geliştirilip 2018 yılında başlatılmış olan bu programın amacı, hem dönüş dünyasında insanlara rehberlik etmek, hem de yeni DIP eğitmenleri yetiştirmektir.

DIPTEP (Dervish In Progress Teacher Education Program) adlı program, her yıl 3’er modülden oluşan, 2 yıllık bir programdır. İlk yıl “Temel Bilgiler”, ikinci yıl ise “Formasyon”eğitimidir. 2 Yılı da tamamlayan ve sertifikasyon sınavlarını geçen katılımcılar DIP terminolojisini bir eğitmen statüsünde aktarma seviyesine ulaşırlar.

Ayrıca; hem DIPTEP eğitimini alanlar, hem de dönüş dünyasında ileri seviyede olanlar için 3 farklı başlık altında Master Class eğitimler oluşturulmuştur.

DIPTEP – Temel Bilgiler (1. Yıl)
DIP, bireysel, ikili, profesyonel ve sosyal yaşamlarımızın bedensel, düşünsel ve duygusal düzeylerinde keşif, dönüşüm ve derinleşme sağlayan ve herkesçe uygulanabilen, sufizmden tanıdığımız dönüşe temelli, çok katmanlı yeni bir disiplin, yeni bir yaşam kılavuzdur. Hep süregelen bilimsel ve tinsel sorgulamaların yanısıra 50 ülkedeki 30 yıllık sosyal, profesyonel ve bireysel tecrübelerin harmanlanmasıyla oluştu.

Her birimiz, kendi hayatını daha iyi bir sanat eserine dönüştürmeye çalışan sanatçılarız aslında. Bu içgüdüyle hepimiz daha verimli enstrümanların arayışındayız. İşte bu farkındalıkla, dünya mirası olan dönüş, DIPTEP eğitim programında “çağdaş bir enstrüman” olarak öğretilmektedir. Öğrenme ve uygulama, güven ve cesaret, sevgi ve şefkat temelli eğitim (sanatçı olan bizleri) daha derin düşünmeye ve öyle davranmaya teşvik etmektedir.

Dönüş bilen ve bilmeyen her yetişkin katılabilir. Türkiye Vatandaşları için hem E-Devlet, hem de üniversite onaylıdır. Yurtdışı katılımıcılar icinse üniversite onaylıdır.

Temel Bilgiler, 2 yıllık eğitim programının ilk yılıdır.
3 Modüllü şekillendirilmiş olup başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • -Dönüş fiziğinin temel yasaları
  • 3×3=DIP denklemi (veri toplama, uygulama ve ustalaşma)
  • Çarkların çevrilmesi (beden ve akıl çarkları)
  • Temel anatomi bilgisi, beden analizleri, beden mimarisi ve tamamlayıcılar
  • DIP dönüş seansı nasıl yapılır? (hazırlıklar, kalkış, yolculuk, iniş ve geri geliş)
  • Tarihsel, bilimsel, felsefik, sanatsal konular ve alt başlıkları

Temel Bilgiler mezuniyeti 20 DIP günü olarak kabul edilir (60 saat dönüş)
Yıl sonu sınavını ve toplamda 30 DIP gününü tamamlayanlar, Temel Bilgiler Sertifikası’nı almaya hak kazanırlar. (90 saat dönüş)

Eksik 10 DIP günü (30 saat dönüş), atölye ve inzivalara gelerek tamamlanır. Bu, DIP eğitmen adaylarının alanda ustalaşmaları için düşünülmüş olup -%20 ayrıcalıkla katılmaları sağlanır.

DIPTEP – Formasyon (2. Yıl)

50 ülkedeki 30 yıllık sosyal, profesyonel, bireysel deneyimler ve yılların bilişsel, tensel, tinsel sorgulamaları, bu programın gerekliliğini belirlemiştir. Yaşamda anlam arayışındaki ve çok yönlülük çabasındaki kişilere, DIP öğretisiyle destek verebileceğine inanan eğitmen adayları için şekillendirilmiş bir programdır. “Temel Bilgiler” eğitimini tamamlayan ve DIP eğitmeni olmak isteyen kişilere sunulur. Eğitmen adaylarına dönüş dünyasında rehberliği, bilgi paylaşımı ve uygulanmalarda ustalaşmayı öğretmeyi hedefler.

3 Modülden oluşan “Formasyon” a katılmanın ön koşulları şunlardır:

DIPTEP Temel Bilgiler Sertifikasına sahip olmak

En azından son 2 yılda herhangi bir kişisel gelişim programı ve başka bedensel bir disiplinle meşgul olmak.

Formasyon Mezuniyeti 20 DIP Günü olarak kabul edilir. (60 saat dönüş)
Formasyon Sertifikası; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavları tamamlayarak iki yılın toplamında 60 DIP Gününü tamamlayan katılımcılara takdim edilir. (180 saat dönüş)

Bu 2. yılda da eksik 10 DIP günü (30 saat dönüş), atölye ve inzivalara gelerek tamamlanır.

Bu, DIP eğitmen adaylarının alanda ustalaşmaları için düşünülmüş olup – %20 ayrıcalıkla katılmaları sağlanır.)

Formasyon’un 9 Başlığı

1. KONU: Sanatsal bir enstrüman olarak DIP
2. EĞİTMEN: Kolaylaştırıcı olarak eğitmenin rolü
3. GRUP: Rehberlik, liderlik
4. MEKAN: Alan tutmak, boyut atlama portalına dönüştürmek
5. ZAMAN: Zamanın önemi ve kutsallığı
6. TAMAMLAYICILAR: Yolculuğun araçları
7. MÜZİK: Yolculuğun ana eşlikçisi ve etkileri
8. SEANS: Bütün incelikleriyle seyahat
9. KAPANIŞ: Seyahat sonrası idrak

Tarihler :
1.Modül : 20-26 Mayıs 2024
2.Modül: 5-11 Aralık 2024
3.Modül: 10-16 Şubat 2025

Tüm modüllere aynı anda katılım zorunluluğu yoktur. Sadece 1.Modüle katılıp devam etmek isterseniz 2.Modüle size uygun olan başka bir tarihte katılabilirsiniz.

Ücret: 1.Modül eğitim ücreti 650 Euro + kdv
Eğitimler konaklamalı inziva olarak yapılacaktır. Eğitim ücretinin yanı sıra seçtiğiniz oda tipine göre konaklama ücreti ödenecektir.