Bodynamic

Bodynamic Temel Giriş Eğitimi

Bodynamic, konuşarak yapılan terapi seanslarının daha etkili hale gelmesini sağlayan çok net uygulamalardan oluşan bir beden odaklı terapi ekolüdür.
Bu beden odaklı yaklaşım, terapistin danışanın hikâyesinde algıladığı problemlerin gelişim dönemlerinde nasıl oluştuğunu anlamasına ve ona uygun müdahaleleri tasarlayabilmesine destek olur.

Bir senelik temel giriş eğitimi, Bodynamic sisteminin temel kavramları üzerine kurulu.

Bu eğitimde öğreneceklerimiz:
Karakter yapıları, karakter pozisyonları ve
insanların ilişki kurma /bağ kurma süreçleri içinde yaşadıkları ana deneyimler:

Bu ana kavramları şöyle özetleyebiliriz: 
karşılıklı alma verme dengeleri, ilişkide haysiyetin korunması,
sınırların belirlenmesi, merkezlenme ve topraklanma. 

İnsanoğlu, gelişim surecinin farklı evrelerinde çevresi ile ilişki kurmayı öğrenirken, farkında olmadan bazı savunma mekanizmaları geliştirir. Bodynamic temel eğitimi suresince bu mekanizmaların nasıl geliştiklerini, ne ise yaradıklarını ve insanların kendilerini ifade etme çabalarını nasıl etkilediklerini öğreneceğiz.

Sadece kendisini tanımak ve ilişkilerindeki duruşlarını geliştirmek isteyen insanlar kadar başkalarıyla çalışan psikologlar, şifacılar, doktorlar, öğretmenler, alternatif terapistler, danışmanlar, ebeveynler de bu eğitimden faydalanabilirler. Profesyoneller karşılarında duran danışanlarının içinde yaşadıkları düşünce, davranış kalıplarını beden odaklı bir bakış açısından görmeyi öğrenecekler.

Temel eğitime katılmak için herhangi bir altyapı, eğitim düzeyi gerekmemektedir. Bu eğitimi bitirenler daha sonraki ileri düzey eğitimlere devam edebilirler.

Bodynamic sistemini incelediğimiz zaman birbiriyle ilişkili birkaç farklı teorik model görürüz. Bu modellerin birleştirdiğimiz zaman bir psikoloji platformu ortaya çıkar. Bu platform, sonradan eklenebilecek başka öğretiler için de sağlam bir altyapı oluşturur.

Bodynamic geleneksel anlamda bir beden odaklı tedavi yöntemidir Ancak kullanım alanları şaşırtıcı şekilde geniştir. Olimpiyatlara katılacak olan sporcular performanslarını arttırmak için, is insanları daha iyi liderler haline gelebilmek için, organizasyonlar grup dinamiklerinin daha ahenkli kılabilmek için ve fizik tedavi uzmanları fiziksel sakatlıkların altında yatan psikolojik rahatsızlıkların sebeplerini anlayabilmek için kullanmışlardır.

Bodynamic sisteminin kullanım alanlarını daha ileriye de götürebiliriz. Ülkelerin halklarını analiz ederken toplumsal kültürlerini gelişim evreleri açısından değerlendirirsek o ülke insaninin farklı olaylara nasıl tepkiler vereceğini net bir şekilde öngörebiliriz.

Kendimiz, çevremiz ve dünya ile kurduğumuz ilişkilerin her alanında kullanabileceğimiz bir kullanım kılavuzu sunar Bodynamic felsefesi bizlere. İnsanı ileri götüren ve hareket ettiren şey duygusal yapısıdır. İnsanlar hayatlarını yön verirken duygusal yapıları onları verdikleri kararları şekillendirir. Bodynamic felsefesinin ana amacı bu duygusal yapının altında yatan dinamikleri incelemek ve anlamaktır.  

 • Kaslar
 • Ego katmanları
 • Karakter yapıları
 • Ego işlevleri
 • Tamamlanmış, (dönüşmüş) Ego Ergenlikte oluşmaya başlar, hayat boyu gelişmeye devam eder
 • Gözlemci Ego 4,5 yaşında baslar hayat boyu gelişir
 • Görev egosu 3,5 – 10 yaş arası oluşur
 • Bireysel ego 2-10 yaş arasında oluşur
 • Beden Egosu 0-4 yas arası döneminde oluşur
 • Dünyaya geliş, Varoluş dönemi hamilelik ila 3 aylık arası
 • İhtiyaçların hissedilmesi donemi 1 aylık ila 18 aylık arası
 • Bağımsızlık, hareket edebilme donemi 8 aylık ila 2.5 yas arası
 • İrade, niyet  / azim donemi 2 ila 4 yas arası
 • Sevgi, bağ kurma Cinsellik dönemi 3- 6 yas arası
 • Fikirleri oluşması donemi 5-9 yas arası
 • Ait olma dayanışma performans dönemi 7-12 yas arası
 • İnsanoğlunun karakteri çocukken yaşadığı stresler ve büyürken uğradığı Travmatik olayların ışığında şekillenir. Gelişim döneminde çocuğun çevresi ile ilişki kurma çabaları sürecinde yaşadığı zorluklar onun bedeninde ve kişilik yapısında savunma mekanizmalarının oluşmasına sebep olur. Bu mekanizmalar çocuk büyüyüp hayata girmeye devam ettikçe hayatta kuracağı bütün ilişkilerin temel kalıplarına dönüşürler.

  Bodynamic sisteminde biz bu savunma mekanizmaların önemli işlevlerinin olduğuna ve onların nazikçe ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu savunma sistemleri insanlara acı veren deneyimler olsalar dahi onların gelişim döneminde hayatta kalmamıza destek olmuş olduklarını unutmamamız gerekir. Bu kavramı iyi anlayabilmek bize kendimizi ve etrafımızdakileri olmamız gerektiği gibi değil de olduğumuz gibi kabul etmemize yardımcı olur

   Tüm karakter yapıları çocukların gelişim döneminde çevreleriyle ilişki kurmaya çalışırken yaşadıkları deneyimler sonucunda oluşurlar. Çocuklar bu gelişim dönemlerinin başında duygusal sıkıntılar yasarlarsa bu deneyimlerin sonucunda bir çökme hali içine girerler. Bu çöküş bedenlerinde görülebilir hale gelir. Bu yoğun deneyimler psikolojik ve duygusal bazı yetilerin kaybolması ile sonuçlanabilirler.

  Aynı şekilde bu travmalar gelişim dönemlerinin son kısımlarında yaşanırsa çocuklar çökmekten ziyade zırhlar oluşturmaya ve ifade edemedikleri duyguları (özellikle öfkeyi) bedenlerinde hapsetmeyi öğrenmeye başlarlar.  Bu tarz deneyimler sinir sisteminin farklı işlevlerini erken yasta oluşturmaya/programlamaya baslar.

 • “Erken” pozisyon

  • İlişkide kalabilmek için kendi kişilik onurundan feragat eder
  • Kaslar ve fasya kendini bırakmaya, çökmeye başlar
  • Boşluk, anlamsızlık “bireyler eksikmiş gibi” hisleri oluşur
  • Düşük enerji 

  “Sağlıklı” pozisyon

  • Kendisini güçlü ve güvenli hisseder
  • Esnek bir enerjisi vardır, farklı durumlara adapte olabilir
  • Asri güven bazı konuların kıymetinin bilmemeye yol açabilir

  “Geç” pozisyon

  • Kendi duruşundan vazgeçmemek için ilişkiyi kaybetmeye hazardır
  • Kendisini savunmak için psikolojik kalkanlar geliştirmiştir.
  • Yüksek enerji
  • Bedeninde kaslarında gerginlik taşır
 • Bodynamic, insanların kurdukları yakın ilişkilerde karşı tarafla bağlantı kurabilmek ve ilişkide onurlarını koruyabilmek için gösterdikleri çabalar arasındaki alışverişi inceler.  Çocuklar, gelişme döneminde bağ kurmay öğrenirken çevrelerindeki önemli insanları kaybetmemek için kendi karakterlerinden feragat etmeye zorlanırlar. Bu dinamik sonucunda savunma mekanizmaları oluşur.

  İnsanoğlu için öteki insanlarla ilişkide kalabilmek çok önemli. Bazı insanlar ilişkide kalabilmek için kendilerinden feragat ederler, bazıları da kendi onurlarını kaybetmemek için ilişkiden çıkmayı kabul ederler.

  İlişkiyi kaybetmek insanlar için korkutucu bir şeydir. Bodynamic Sistemi, insanların ilişkide kalabilmek için kendi öz saygılarından nasıl vazgeçtiklerini inceler. Bizim ilişki içerisinde kendimize olan saygımızı kaybetmeden durabilmeyi öğrenmemiz gereklidir, Bodynamic’in amacı insanlara bu sağlıklı dengeyi kurabilecekleri kadar kuvvetli bir noktaya getirmektir. 

  Karakter yapılarının anlamak gelişim surecinin hangi evrelerinde travmaya uğradığımızı ve ne çeşit savunma mekanizmaları taşıdığımızı anlamak bizin ilişkilerdeki davranış kalplerimizi görmemize yardım edecek ve korkularımıza rağmen kendimize saygı göstererek ilişkilerde kalmamıza destek olacaktır.

 • Bodynamic 125 farklı kası psikolojik fonksiyonları ölçebilmek ve iyileştirebilmek için incelemeye almıştır. Gelişme sürecinin farklı evrelerinde bazı şartlar altında strese karşı koyabilmek için bedenimiz kasları gerer, bazı şartlar altında da serbest bırakır.

  Lisbeth Marcher ve ekibi, gelişim dönemlerinde çocukları araştırırken bedendeki her kasın farklı bir psikolojik işlevi olduğunu fark etmişlerdir. Çocuk kedisini tehdit altında hissettiğinde bazı kaslar stresten korunmak için gerilir bazı kaslar strese dayanamaz ve çöker, zayıflar.

  Beden haritasını okumanın amacı, bireyin  kaslarının ve fasya sisteminin hangi dönemde stres altında nasıl tepkiler verdiğini ve o stres altında kişiliğinin nasıl oluştuğunu anlamaktır. Bu şekilde o insanın egosunun hayatta kalabilmek için nasıl deneyimler ürettiğini anlarız. Bu insan nasıl sinir koyuyor, duygularını nasıl hissediyor, fikirlerini nasıl ifade ediyor, kendisini nasıl sakinleştiriyor, ilişkide nasıl davranıyor, bütün bu davranış kalıpları beden haritasında net şekilde ortaya çıkar.

 • Yakın geçmişe kadar beden odaklı psikoloji ekolleri William Reich tarafından yaratılan beden tipleri kavramını kullanıyorlardı. Bodynamic sistemi bu bakış açısının sınırlı kaldığı alanlara yeni bir bakış açısı ile bakarak kaslar ile çalışma kavramını geliştirdi

  Bedenimizdeki tüm kaslar gelişim döneminde yaşadığımız deneyimlere uyumlu bir şekilde bir “tonus” geliştirmişlerdir. Bu tonus bedenimizdeki kas sisteminin dinlenme durumunda istem dişi tuttuğu gerginliktir. Farklı kaslar, farklı gelişim dönemlerindeki deneyimlerimize binaen farklı gerginlik seviyeleri geliştirmişlerdir. Bodynamic sistemi hypo (az gergin) kasları destekleyerek hyper (çok gerilmiş) kasların üzerindeki yükü kaldırmaya yönelik çalışmalar içerir. Bu yöntem sayesinde sinir sistemi rahatlar ve psikolojik tavırlarımız yeniden yapılanmaya başlar

  Artık tehditle ile başa çıkmak için eski gerginlik kalıplarına gerek kalmayınca beden dengelenmeye baslar. Bu dengelenme duygusal sisteme de yansır ve insanın hayatında daha fazla seçim şansı oluşmaya başlar. Bu yöntem tamamen Bodynamic bakış açısı ile isleyen bir teknolojinin parçasıdır. Danışanlar bu şekilde daha öncesinde fark etmedikleri yetenekleri ve dürtüleri ile temas kurmaya başlarlar. Bu gelişme kişinin gelişim çağında onu etkilemiş olan travmalara karşı kurmak zorunda olduğu savunma sistemlerini daha rahat, güvenli şekilde bırakabilmesini destekler.

  Bodynamic sisteminin mantığı ile çalışan terapist danışanın direncini bertaraf etmeye çalışmaktansa danışanın travmaya uğradığı dönemde çökmüş olan yeteneklerini destekleyerek danışanın artık zırhlarına ihtiyaç duymayacağı bir hale gelmesine yardımcı olur. Böylece danışanın zırhları kendi kendilerine nazik bir şekilde inmeye başlar. Bu şekilde bedende yaşanan dönüşüm daha kalıcı olacaktır.

Yüz yüze yapılacak grubun Eğitim Tarihleri ve Ücret Bilgisi

Module I    24-28 Nisan 2024 Mar Barroso
Module II      26-30 Haziran 2024 Michael Rupp
Module III     25-29 Eylül 2024 Kalliopi
Module IV  20-24 Kasım Michael Rupp

Yüz yüze Grup Ücretleri:
15 Mart tarihine kadar erken kayıt indirimli ücretler :

 • 4 Modül Peşin 2400 Euro + kdv
 • Taksitle ödemek isteyenler için
  her modül 695 Euro + kdv * 4 taksit

16 Mart’tan itibaren  ücretler :

 • 4 Modül Peşin 2750 Euro + kdv
 • Taksitle ödemek isteyenler için
  her modül 795 Euro + kdv * 4 taksit 

 

ONLINE yapılacak grubun Eğitim Tarihleri ve Ücret Bilgisi

Module I    18-21 Nisan 2024 Kristina
Module II      19-23 Haziran 2024 Mar
Module III     5-9 Eylül 2024 Mar
Module IV  21-24 Kasım Kristina
Module V  23-26 Ocak 2025 Kristina

Online Grup Ücretleri:
15 Mart tarihine kadar erken kayıt indirimli ücretler :

 • 5 Modül Peşin 1500 Euro + kdv
 • Taksitle ödemek isteyenler için
  her modül 395 Euro + kdv * 5 taksit

16 Mart’tan itibaren  ücretler :

 • 4 Modül Peşin 1800 Euro + kdv
 • Taksitle ödemek isteyenler için
  her modül 495 Euro + kdv * 5 taksit 

 

Bodynamic – Somatik Psikoloji ve Analiz Sistemi-

Çocuklarda psikomotor gelişim, bilişsel ve derinlik psikoterapisi ve beyin araştırmaları konularındaki güncel araştırmaları bir araya getiren; iletişim kalitesine ve sağlıklı ilişkiler kurma konusuna vurgu yapan öncü bir somatik gelişim psikolojisi ve psikoterapi yöntemidir. 

Karşılıklı Bağlantı ve Onur

Bodynamic Sistemi insanın, onurunu ve haysiyetini kaybetmeden, diğerleriyle temas kurmaya ve bağlanlanmaya yönelik derin bir dürtüye sahip. Karşılıklı Bağlantı olarak adlandırdığımız şeyi arayan sosyal bir varlık olduğu temel inancından yola çıkar.


Bu anlayışa göre, bireyde onur ve değerliliğin inşa edilmesi derin bir karşılıklılık duygusu ve şefkatli onaylanma ile gerçekleşir. Çocukken onaylanmamış kişilik özellikleri ve desteklenmemiş duygular, yaşamın ilerleyen dönemlerinde ilişki sorunlarının kaynağı haline gelen savunmaların oluşmasına yol açar. 

Kaynak Oluşturma

Bedeni bir kaynak olarak konumlandırmak, bireyin çocukluk gelişimi sırasında kaybettiği psikolojik yetilerini yeniden oluşturmasına yardımcı olur. Bu yeni kaynakları inşa etmek, genellikle başlangıçta hayal etmesi zor olan, yeni ve derin bir benlik ve varlık duygusuyla sonuçlanır.

21

Gelişim Pozisyonları

7

Karakter Yapıları

5

Ego Yönleri

11

Ego İşlevleri

125

Psikolojik Yetenekler için haritalanan Kaslar ve Fasya

Bodynamic Sistemi, iç güvenliğin temeli olarak kaynak oluşturmaya odaklanmaktadır. Bu kapsamlı disiplinde eğitim almış deneyimli bir terapist, danışanın yaşına uygun olarak hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunu belirler ve gelişimsel yaş seviyesinde kasları harekete geçirmek için belirli hareketlerle çalışmaya devam eder. Kişi unutulmuş iç kaynaklarını geri kazandığında veya yenilerini geliştirdiğinde, travmatik deneyimlerinin daha derin katmanlarına ulaşma becerisini edinir. Kaynakların inşa edilmesi ve farkındalık, kişinin yaşamında çok daha fazla seçeneğe sahip olmasını da sağlar.