Primal

Svaup ile PRIMAL

Çocukluk Şartlanmışlıkları

Primal, geçmişinizle barış sağlamak, açık kalp ve yeni bir bakış açısı ile yaşamınızı kucaklamaktır. Barışı sağlayabilmek için ilk önce yetişkin tarafla tepkisel ve bilinçsiz davranışlara sebep olan yaralanmışlıkları kabul etmek gerekir.

Hala duyulmadığını, saygı görmediğini ve sevilmediğini hisseden içimizdeki çocuktur. Şu anki yetişkin olarak, o çocukla tanışmamız, yaralarını kucaklamamız ve ifade edemediği öfkenin tam ifadesine izin vermeye ihtiyacımız vardır. Çocuk bizim tarafımızdan görüldüğünü ve sevildiğini hissettiğinde, özünün, doğallığının ve enerjisinin bolluğu yaşamımıza geri döner. Yaşamı yeni bir ilham kaynağı ile yaşamaya başlarız. 

Kendi bütünlüğümüzün hissi yeniden kazanıldığında, gerçek bir dönüşüm olabilir: Kendimize ve geçmişimizdeki insanlara şefkat ve derin bir insanlık duygusuyla bakabilir ve gerçek manada özgürleşiriz.


Bu atölyede çalışmasının amacı:


• İçindeki çocukla yeniden bağ kurmak, onun ihtiyaçlarını ve özlemlerini dinlemeyi öğrenmek

• İçinde varolan çocuğa bakabilecek, hediyelerini kucaklayabilecek yetişkin yanınızı keşfetmek

• Geçmişten getirdiğin tepkisellik yerine an’da yetişkininden gerçek yanıt vermeyi deneyimlemek

 

 

Tarih : 13-18 Şubat 2023
Yer: Istanbul Retreat – Beykoz’da konaklamalı inziva olacak.
Ücret : 550 Euro + KDV 

Not:  Ücret sadece 6 günlük eğitim bedelini kapsamaktadır. Konaklama ücreti dahil değildir. Tek veya çift kişilik kalma tercihinize bağlı olarak Nisan ayında konaklama ücreti alınacaktır.
Ödemeyi aşağıdaki linklerden kredi kartı ile ödeyebilir veya dilerseniz hesap numarasına havale yapabilirsiniz.

Primal Çocukluk Şartlanmışlıkları inzivası dış dünya ile iletişim bağları kesilerek sessizlikte ve içe dönerek yapılan bir çalışmadır. Her gün sabah 07.00 gibi başlayıp gece 23.00’a kadar devam etmektedir. Çalışma İngilizce olup Türkçe çeviri yapılacaktır.

PRIMAL with SVARUP

CHILHOOD DECONDITIONING RETREAT

In this moment of crisis and transformation, it is fundamental to be conscious of our past oriented reactiveness and to come back to the here and now, where our true potential can unfold.

Our sadness, fear, anger and numbness have deep roots in our early life history, and they often get triggered and played out in the present. This is just because all these feelings are buried and denied inside us, and they ask for completion: they need to be recognized, understood and transformed.

Our lightness of being, our joy and creativity have also deep roots in our past. We did experience these qualities in our childhood, but we lost touch with them because nobody around could fully recognize them in their essential value. We need to remember them and feel them again, to make the best of our life now.

Primal stands for making peace with your past and meeting life with new eyes and a new heart.

Once the feeling of our own integrity is regained, a real shift can happen we can look at ourselves and the people of our past in a new way, with compassion and a deep sense of humanity. We become truly free.

In this workshop you will be guided to:

  • reconnect with the child in you, learning again to listen to its needs and longings,
  • discover the adult part in you that can take care of this child and appreciate its qualities and how they can transform your life now
  • experience the difference between a past oriented reaction and a mature response to the present

Date : 13-18 Feburary
Location: Istanbul Retreat – Beykoz
Price : 550 Euro + VAT  

P.S:  The fee includes only the 6-day training fee. Accommodation fee is not included. Accommodation fee will be charged in April, depending on your choice of single or double occupancy.
You can pay by credit card from the links above or by transfer to the account number if you wish.

SVARUP

Roma Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olan Svarup, akabinde  Londra’daki terapötik topluluklardan birini yöneten R.D. Laing ile birlikte çalışmıştır. 

1984 yılında ilk defa Osho ile tanışmış ve o zamandan beri onun etrafındaki komün yaşamlara katılarak, farklı grup çalışmalarına meditatif terapi yöntemleri ile kolaylaştıcı olarak liderlik etmektedir.

Hem çocukluk (primal) hem de ergenlik ve cinsellik (tantra) olmak üzere şartlanmışlıklar üzerine uzmanlaşmıştır ve aynı zamanda Öz Varlık (Essence) Çalışması öğretmenidir.

Otuz yılı aşkın bir süredir, eşi ve yol arkadaşı Premartha ile dünyanın her yerindeki gruplara liderlik etmektedirler. Birlikte amazon.com’da mevcut olan ‘Yeniden Doğum’ ve ‘Küçük Buda ve Evren’ adlı iki kitabı yazmışlardır.  

Sevgiyle tuttuğu alan, insanların kendi yaratıcılık, cesaret ve hayata güven hislerine ulaşmalarına ilham olmaktadır. Çalışmaların hem iç hem de dış dünyada başarılı bir sonuçları oluşmaktadır.

After graduating in Philosophy at the University of Rome, Svarup has collaborated for several years with R.D. Laing running one of his therapeutic communities in London. 

She met Osho in 1984, and since then participated to the commune life around the Master, facilitating groups and meditative therapies.

She is specialized in Deconditioning work, both childhood (Primal), and adolescence and sexuality (Tantra), and is a teacher of Essence Work.

For more than thirty years, she has been leading groups all over the world with Premartha , her partner and fellow traveller. Together, they wrote Twice Born and The Little Buddha and the Cosmos, both available at amazon.com