Ruhu İyileştiren Cümleler-Shavasti

Ruhu İyileştiren Cümleler
Language of the Soul
SHAVASTI

2-3-4 Eylül 2022  – 2-3-4 September

Yaralı şifacının arketipi olan Chiron, kendi yaralarına bir tedavi bulmak için ömür boyu süren bir arayışa çıktı ve o sırada başkalarını nasıl iyileştireceğini keşfettiğinde bu ona bir avuntu, teselli getirdi. Findhorn Press tarafından basılarak, “Aile Dizimi” ve “Atalardan Gelen Şifa” üzerine yayınlanan iki kitabın yazarı olan Shavasti (John L Payne), “Ruhun Dili Eğitimi”ni terapistler, danışmanlar, şifacılar ve aile dizimi kolaylaştırıcıları için sunuyor.

Danışanlarınızın yaralarını araştırmalarına ve onların içinden geçmelerine yardımcı olma sürecinde, kendi yaralarınızla beraber orada, danışanınız için varolarak, bir şefkat köprüsü olmanın değerini, keşif yolculuğuna çıkacaksınız. Terapistler olarak, hayatta her birimiz, bize şefkati öğreten geçiş törenleri olan, sınavlardan geçeriz. Şifa, en saf haliyle, bir zihin bilimi olmaktan ziyade bir sanattır, zarif bir lütuf eylemleridir. Kalpler bağ kurduğunda, şifa gerçekleşir.

Bu üç günlük derinlemesine eğitimde, mantıksal yapının ötesine geçerek, ‘anlamaya’ çalışmaktan öte, bireysel ve Aile Dizimi çalışmaları ile daha sezgisel bir yerden o an olanı görmeye yardımcı olacak araçları öğreneceksiniz. 

Dil ve dilin sözdizimi kuralları iyileşmede önemli bir rol oynar – Aile Dizimleri bağlamında ‘şifa cümleleri‘ terimini kullanır olduk. Ayrıca, daha sezgisel bir alandan, empatiden yararlanılıp, bireysel seanslarda kullanıldıklarında yöntem ne olursa olsun güçlü araçlardır. Onların önemini ve bu derinden dönüştürücü şifa yönteminin temeli olan enerjiyi, daha derinden anlamak için, benimle bu yolculuğa çıkın.

Bu giriş eğitiminin özünde, sadece standart şifa cümlelerinin bir menüsünü öğrenmek yerine, Şifa Cümlelerini bir aktarım (bağ) olarak deneyimlemeye başlayacağız, sözler söylendikten sonra gerçeğin sessizliğe yerleştiği bir aktarım (bağ).

Tarih: 2-3-4 Eylül Cuma-Cumartesi-Pazar
Yer: İstanbul Healing Academy (Beyoğlu-Cihangir)
Ücret: 275 Euro +KDV

Ruhu İyileştiren Cümleler - Shavasti

  • 2-3-4 Eylül 2022 Cuma Cumartesi Pazar
  • Ücret: 275 Euro + KDV
  • Yer: Istanbul Healing Academy (Beyoğlu-Cihangir)
Şimdi Kayıt Ol

Chiron, the archetype of the wounded healer, journeyed on a lifelong quest to discover a cure for his own wounds and in doing so discovered how to heal many others, which brought him solace. Shavasti (John L Payne), the author of two books published through Findhorn Press on Family Constellation and Ancestral Healing work, presents this Language of the Soul Training for Therapists, Counsellors, Healers and Family Constellation Facilitators alike.

You will be taken on a journey to discover the value of being present with your own wounding as bridge of compassion in the process of assisting your clients to delve into and through their own wounds to uncover their ability to reach resolution. As therapists, each of us goes through trials in life, rites of passage, each of which teaches us compassion. Healing, in its purest form is an art, acts of grace, rather than being a science of the mind. When hearts connect, healing takes place.

During this in depth three day training you will learn tools that will assist you to move beyond logical structure, trying to ‘figure it out’, into a state of being with individual client work or Family Constellation work that will take you into a more intuitive sense of what is important in the moment. Language and language syntax plays an important role in healing – within the context of Family Constellations we have come to use the term ‘healing sentences’, however, when employed from a place of empathy, they become powerful tools when used in individual session, no matter the modality. Journey with me to more deeply understand their importance and the energy that is the foundation of this profoundly transformative healing modality.

At the core of this introductory training, rather than just learning a menu of standard healing sentences, we will begin to experience Healing Sentences as a transmission, one in which the truth inhabits the silence after the words have been spoken.

Date: 2-3-4 Septembber
Location: Istanbul Healing Academy (Beyoğlu-Cihangir)
Price: 275 Euro + VAT

Language of the Soul - Shavasti

  • 2-3-4 September 2022
  • Price: 275 Euro + VAT
  • Location: Istanbul Healing Academy (Beyoğlu-Cihangir)
Enrol

DEVANİ DİLEK YILDIZ

Devani bir sannyasin ismi ve Sannyas hayatın gerçeğini, kendi özünü bulmak için çıkılan içsel yolculuk demek. Devani kendi gerçeğini bulmaya ve kendi yaralarını sarmaya tutkuyla bağlı ve çok uzun yıllardır yolda olan bir yolcu. Daha farkındalıklı, daha sevgi, şefkat ve kabulun olduğu bir yeri tutkuyla arayan ve deneyimleyen ve paylaştıkça daha çok öğrenen bir yolcu.

18 yıldır Svagito’yla devam eden yolculuğunun ilk 8 yılının neredeyse çoğunu, dünyanın her yerine onunla birlikte seyahat ederek Aile Dizimi, Danışmanlığın Zen Yolu, Travma, Pulsation gibi terapistlik eğitimlerinde baş asistanlık yaparak geçirmiştir. Son 10 yıldır Svagito’nun Aile Dizimi Uzmanlığı ve İnsanlarla Çalışmak eğitimlerinde onunla birlikte eğitmen olarak çalışmaktadır.

Learning Love Enstitüsü’nün kurucuları olan Krishnananda & Amana’nın yetiştirdiği Türkiye’deki sertifikalı tek Learning Love Eğitmenidir ve uzun yıllardır onların yurt dışı eğitimlerinde terapist eğitmen olarak çalışmaktadır. Terapi dünyasında aile diziminin kurucusu olarak büyük bir çığır açan Bert Hellinger’den uzun süreli ileri düzey eğitimler alma ve kendisi ile uzun yıllar çalışma şansına sahip olmuştur. Pulsation / Bioenerjetik uygulayıcısı olmak için İtalya’da 3 yıllık bir eğitim ve proseslerden geçmiştir. Dr. Peter Levine’in, Somatic Experience Practitioner, Travma terapisi konusundaki 3 yıllık eğitimini de Almanya’da tamamlamıştır. 

1998 yılından beri insanlarla çalışan Devani Dilek Yıldız, meditasyonun öneminin anlaşılması için 2008 yılında, Türkiye’de Meditasyona Davet hareketini başlatmış ve zaman buldukça meditasyon ile ilgili eğitimler de vermiştir.  Çeşitli alanlarda verdiği eğitimler ve seminerler, grup çalışmaları liderliği ve süpervizyonların yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerde bireysel ve çift seansları da veren Devani aynı zamanda Finlandiya’da Dünyanın en iyi Eğitim Uygulamaları alanında ilk 3’e seçilen, ParkTarabya Anaokulu’nun da kurucu ortağıdır ve 21 yıl boyunca danışmanlığını yapmıştır.

Devani için tüm yöntemlerin ötesinde şefkatli, meditatif ve farkındalıklı bir alanla yaklaşmak önceliklidir.