Chi Nei Tsang – İç Organ Masajı

Chi Nei Tsang - İç Organ Masajı

İç Organ Masajı olarak da adlandırabileceğimiz Chi Nei Tsang binlerce yıllık bilgi ve tecrübenin bir ürünüdür ve insanoğlunun bedensel ve ruhsal şifa arayışı sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hem Geleneksel Çin Tıbbını hem de Tayland Tıbbını içermektedir. İç Organ Masajı, bugün uygulandığı hale dünüşürken Tayland Tıbbı’nın Rüzgar Geçitleri ve Arter Kapama Teknikleri ile Çin’in masaj (Anmo) uygulamaları birleştirilmiştir. İç organların vücudun tamamıyla olan bağlantıları bilindiğinden uygulamalar sadece iç organların olduğu karın bölgesiyle kalmayıp kas ve tendonları, vücudun çeşitli yerlerinde bulunan enerji merkezlerini ve yine vücudun değişik yerlerinde yer alan nabız noktalarını uyarmayı da kapsamaktadır.

Eğitim Programı

Online Access Anywhere Icon
CNT I. Seviyesinde genellikle karın bölgesinde bulunan tıkanıklıklar ve düğümler tespit edilir ve enerjinin bu bölgede ve iç organlarda özgür bir şekilde akmasını sağlamak için düğümler çözülür, blokajlar eritilir.
2 Bonus Flow Classes
CNT II. Seviyesinde hastalığa neden olan negatif enerjinin rüzgâr kanalları ve akupunktur kanalları boyunca peşine düşülür. İç organlar ve standart akupunktur noktaları, hastalığa neden olan negatif enerjiden temizlenir.

Goal Icon
CNT III. Seviyesinde ise kaslar, tendonlar ve enerji meridyenleri Tok Sen adı verilen ahşap bir çekiç ve keski vasıtası ile uyarılıp, rahatlatılarak tıkanmış enerji veya Chi serbest bırakılır.

Certificate Icon
CNT IV. Ayrıca Karsai Nei Tsang olarak da adlandırılır. Bu seviyede leğen kemiğinin ve cinsel organların olduğu bölümde çalışma yapılarak varlığımızın özünü oluşturan enerji, yani Jing Chi serbest bırakılır. Bunu gerçekleştirmek için cinsel bölgede düğümlenmiş olan lenf, sinir ve damar oluşumları tespit edilip, çözülür.

Goal Icon
CNT V. Seviyesi Yaşam Nabzı Masajı olarak da adlandırılır ve vücudumuza kan taşıyan damarların üzerinde yapılan çok özel bir çalışmadır. Vücudun çeşitli bölgelerindeki nabız ayarlanarak  yavaşlamış, hızlanmış veya tıkanmış olan kan akışı yeniden düzenlenir.

Eğitim takvimi & Ücretler & Kayıt

Aşağıdaki linke tıklayarak tüm eğitimlerle ilgili tarih ve ücret bilgilerini öğrenebilir ve online kayıt yapabilirsiniz.

Chi Nei Tsang - İç Organ Masajı

İç Organ Masajı olarak da adlandırabileceğimiz Chi Nei Tsang binlerce yıllık bilgi ve tecrübenin bir ürünüdür ve insanoğlunun bedensel ve ruhsal şifa arayışı sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Chi Nei Tsang ismini popüler hale getiren ve batıya tanıtan kişi Qigong Ustası Mantak Chia olmuştur. Chia Ustanın kökleri Çin’e dayanırken doğup, büyüdüğü yer Tayland olduğu için öğretisi hem Geleneksel Çin Tıbbını hem de Tayland Tıbbını içermektedir. İç Organ Masajı, bugün uygulandığı hale dönüşürken Tayland Tıbbı’nın Rüzgar Geçitleri ve Arter Kapama Teknikleri ile Çin’in masaj (Anmo) uygulamaları birleştirilmiştir. İç organların vücudun tamamıyla olan bağlantıları bilindiğinden uygulamalar sadece iç organların olduğu karın bölgesiyle kalmayıp kas ve tendonları, vücudun çeşitli yerlerinde bulunan enerji merkezlerini ve yine vücudun değişik yerlerinde yer alan nabız noktalarını uyarmayı da kapsamaktadır.

Chi Nei Tsang batıya tanıtıldıktan kısa bir süre sonra çok popüler hale gelmiştir. Bunun en büyük sebebi kronik rahatsızlıklarda ve psikolojik sorunlarda sıra dışı iyi sonuçların alınmasıdır. Çin Tıbbına göre her bir iç organ belli bir duyguyu içinde barındırır. Özellikle bağırsaklar sindirim ve boşaltımın yanı sıra lenf sisteminin, endokrin sisteminin ve sinir sisteminin en yoğun olduğu yerdir. Fakat daha önemlisi sinir hücrelerinin yoğunluğundan dolayı İkinci Beyin olarak da adlandırılır.

Bağırsaklardaki tıkanıklıklar doğrudan ruh halimizi ve duygularımızı da etkiler. İşte bu sebepten dolayı fiziksel tıkanıklıkların açılmasıyla duygusal dengeye ve zihinsel bütünlüğe kavuşmak mümkün olmaktadır. Bugün birçok hastalığın stres kaynaklı olduğu artık bilinmektedir ve İç Organ Masajı ile stresin iç organlarımızda ve sinir sistemimizde yarattığı olumsuzluklardan kurtulmak mümkün olmaktadır.

Chi Nei Tsang (CNT) şifa sistemi öğretilirken belli bir sıra takip edilir. Sistem kendi içinde çok detaylı ve kapsamlı olduğu için 5 basamaktan oluşan bir müfredat uygulanır. Bu aşamaları kısaca özetlemek isterim.

  1. CNT I. Seviyesinde genellikle karın bölgesinde bulunan tıkanıklıklar ve düğümler tespit edilir ve enerjinin bu bölgede ve iç organlarda özgür bir şekilde akmasını sağlamak için düğümler çözülür, blokajlar eritilir.
  2. CNT II. Seviyesinde hastalığa neden olan negatif enerjinin rüzgâr kanalları ve akupunktur kanalları boyunca peşine düşülür. İç organlar ve standart akupunktur noktaları, hastalığa neden olan negatif enerjiden temizlenir.
  3. CNT III. Seviyesinde ise kaslar, tendonlar ve enerji meridyenleri Tok Sen adı verilen ahşap bir çekiç ve keski vasıtası ile uyarılıp, rahatlatılarak tıkanmış enerji veya Chi serbest bırakılır.
  4. CNT IV. Ayrıca Karsai Nei Tsang olarak da adlandırılır. Bu seviyede leğen kemiğinin ve cinsel organların olduğu bölümde çalışma yapılarak varlığımızın özünü oluşturan enerji, yani Jing Chi serbest bırakılır. Bunu gerçekleştirmek için cinsel bölgede düğümlenmiş olan lenf, sinir ve damar oluşumları tespit edilip, çözülür.
  5. CNT V. Seviyesi Yaşam Nabzı Masajı olarak da adlandırılır ve vücudumuza kan taşıyan damarların üzerinde yapılan çok özel bir çalışmadır. Vücudun çeşitli bölgelerindeki nabız ayarlanarak  yavaşlamış, hızlanmış veya tıkanmış olan kan akışı yeniden düzenlenir.

Kadim Çin’de yaşamış Taoist bilgeler insanoğlunun karın bölgesinde yer alan iç organlarda enerjitik blokajların oluştuğunu ve bunun neticesinde aynı bölgede fiziksel düğümlerin ortaya çıktığını gözlemişlerdi. Bu tıkanıklıklar, vücudun hayati fonksiyonlarının gerçekleştirildiği merkezde yer alırlar ve yaşam enerjimizin (Chi) akışını kesintiye uğratırlar. Korku, kızgınlık, anksiyete, depresyon ve endişe gibi negatif duygular bize çok zarar verir. Aşırı çalışma, stres, kazalar, ameliyatlar, ilaçlar, toksinler, kötü beslenme ve duruş bozuklukları da sözü edilen iç organ tıkanıklıklarına katkıda bulunan faktörlerdir.

Eski bilgeler uyguladıkları meditasyon yöntemleri ile kendi içlerine dönüp bakabilme yeteneğini geliştirmişlerdi. Evrenin temelini oluşturan Beş Elementin veya Beş Temel Gücün iç organlarla olan bağlantısını keşfeden bu insanlar Mikrokozmos olan insan ile Makrokozmos olan kainatın arasındaki bağlantıyı keşfettiler. İç organların, insanoğluna ait ruhsal gücün özünü içinde barındırdığı anlaşıldı. Yine aynı iç organların fiziksel güç hatlarını da bünyelerinde barındırarak vücudu bir arada tuttuğu ve ona bir şekil verdiği de anlaşıldı. Tıkanmış iç organlar sağlıklı olmayan enerjiyi depo etmeye başladığında taşan bu enerji vücudun diğer sistemlerini veya yüzeylerini olumsuz duygu veya hastalık formunda istila etmeye başlar. Bu negatif duygu ve toksik enerjiler sürekli bir çıkış arayışıyla daimi bir olumsuzluk ve stres döngüsü yaratır. Eğer olumsuz duygular bir çıkış yolu bulamazlarsa organlara yapışırlar veya bir çöplük gibi karın bölgesine dolup orada hareket ederler. Karın bölgesi çöp haline dönüşmüş duyguların bir kısmını işleyebilme kapasitesine sahiptir. Fakat sürekli bir akış olması durumunda ise bu görevi sürdüremez.

Göbek deliğinin olduğu bölgede yer alan vücudun enerji merkezi tıkanır ve vücudun geri kalanıyla olan iletişimi kesintiye uğrar.

Yaşam enerjisi olan Chi, vücudun içinde yer alan enerji kanalları vasıtasıyla ve ayrıca sinir sistemi, kan damarları ve lenf bezleri aracılığıyla da hareket eder. Vücutta yer alan bu sistemler karın bölgesinde yoğunlaşarak diğer uzuvlara geçişler yaparlar ve bu sayede karın bölgesini bir kontrol merkezi haline dönüştürürler. Günler, aylar ve yıllar boyunca biriken stres, endişe ve gerginlik karında toplanır ve genellikle boşaltılamadan orada öylece kalır. Zamanla gelişip kendini hissettirmeye başlayan bu tıkanıklıklar kan damarlarında, sinir ağlarında ve lenf bezlerinde fiziksel düğümlenmelere neden olur. Sonuç olarak da enerji sirkülasyonu derece derece bloke olur.

Eskiden yaşamış Taoistler, negatif duyguların bir insanın sağlığına ciddi zararlar vererek hem fiziksel hem de ruhsal fonksiyonlarını zayıflatabileceğini fark etmişlerdi. İnsana ait her bir duygu belli bir enerji formuna sahipti ve belli

eylemleri gerçekleştirmemiz için ihtiyaç duyduğumuz gücü

sağlıyordu. Örneğin korku duygusu, tehlikeden kaçıp uzaklaşabilmemiz için sinir sistemini ve salgı bezlerini uyaracak niteliğe sahipken kızgınlık duygusu ise kendimizi koruyup, savaşabilecek gücü uyandıran niteliğe sahipti.

Durum böyle olunca belli olumsuz duyguların kontrolden çıkacak şekilde depo edilmesi sonucu belli hastalıkların oluşumuna zemin hazırladığını anladılar. Duygular ve organlar arasındaki ilişkilerin özel bir döngüye sahip olduğunu da ayrıca belirlediler. Örneğin bir kişinin karnında hissettiği bir düğüm, endişenin göstergesi olabilir ve bu olumsuz duygu karında ve dalakta birikir. Taoistler önemli bir şeyi keşfetmişlerdi. Herhangi bir rahatsızlığın ardında yatmakta olan toksik maddeler ve negatif güçler vücuttan bir şekilde boşaltıldığında birçok rahatsızlık da kendiliğinden iyileşiyordu. İç organları tıkayan ve karın bölgesinde düğümlerin oluşmasına neden olan negatif enerjiyi dönüştürecek ve yeniden kullanıma sokacak olan bir sanat geliştirdiler ve Chi Nei Tsang olarak isimlendirdiler. Chi Nei Tsang, organların fonksiyonlarını yürütmelerini engelleyen toksinleri, kötü duyguları, aşırı ısıyı veya yetersiz ısı sorununu temizleyen bir şifa sistemidir.

Chi Nei Tsang’ı hem bir şifa sanatı hem de bilimsel bir tıbbi yöntem olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu özelliği sayesinde diğer şifa sanatları ve bilimsel uygulamalarla birlikte destekleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanabilir. Örneğin Refleksoloji, Psikoloji, Shiatsu, Klasik Masaj ve benzeri terapileri destekleyen ve tamamlayan bir özelliğe sahiptir.

Bazı şifa yöntemlerinde ve beden terapilerinde iç organlarla çalışma yapmak genellikle dolaylı bir şekilde gerçekleştirilir. Oysaki Chi Nei Tsang doğrudan iç organlar üzerine yoğunlaşır ve maniplasyonlar iç organları uyaracak şekilde geliştirilmiştir. Chi Nei Tsang ayrıca vücudumuzun içinde yer alan sistemlere enerji sağlayan, güçlendiren ve toksinlerden arındıran en kapsamlı yaklaşımdır. Bu yöntemle negatif etkiler temizlenir ve özellikle bağırsaklardaki blokajlar eritilir, kramplar, düğümler, yaralanmış dokular, baş ağrıları, adet sancıları, kötü kan sirkülâsyonu, bel ağrıları, kısırlık,iktidarsızlık ve sayısız sağlık sorunun şifaya kavuşmasına yardımcı olur. Diğer şifa yöntemleri ile uygulandığında Chi Nei Tsang sayesinde ameliyat ihtiyacının dahi ortadan kalktığı vakalar gözlenmektedir.

Universal Tao Okulunda (Usta Matak Chia tarafından kurulmuş Qigong Okulu) uygulanan egzersizler kişinin kendine ait enerjisini muhafaza etmesinde yararlı olur. İçsel Gülümseme gibi yada Mikrokozmik Enerji Yörüngesi gibi veya Beş Elementin Füzyonu gibi meditasyonlar enerji kanallarını açar ve organları temizlemek, güçlendirmek için gerekli Chi akışını sağlar. Altı Sağaltıcı Ses gibi egzersizler ise içsel sistemin aşırı ısınmasını önler ve dengeye kavuşmasına yardımcı olur.

Doğrusunu isterseniz Chi Nei Tsang ile diğer şifa sanatları arasındaki en göze çarpan farklılık Universal Tao Okulunun günlük olarak uyguladığı meditasyonlardır. Bu meditasyon çalışmaları hem eğitmenler hem de öğrenciler için maksimum fiziksel ve ruhsal koruma sağlar.

Toplum ve dinler tarih boyunca insanları almak yerine vermek üzerine programlamıştır. Bu sebeple sağ duyu göz ardı edilmiş ve makul limitlerin ötesinde fedakârlık ve feragat insanların şuuraltılarına programlanmıştır. Bu sebeple uygulayıcının ilk dikkat etmesi gereken şey, yardımcı olacağı kişiden daha önce kendi sağlığına dikkat etmesi gerekliliğidir ve kendi enerjisini nasıl koruyacağını öğrenmiş olması bir zorunluluktur. Bunu başarabilmek için aşağıda açıklanan maddeleri iyice anlaması ve tatbik etmesi gerekir.

-İnsan Vücudu Hakkında Bilgi Verilmesi: Organlar, Sistemler ve Dokular

İç organların çalışma prensipleri ve fonksiyonları hakkında bilgi edinmek esastır. Lenf sistemi, dolaşım sistemi ve sinir sistemi, enerji kanalları, kaslar ve fasya (bağ doku) mutlaka öğrenildiği gibi ayrıca vücut içinde yer alan tüm bu sistemlerin kendi aralarında nasıl iletişim kurduğu da öğrenilir.

-Chi Kavramını Anlamak

Yaşamsal Chi’nin ne anlama geldiğini anlamak gerekir ve daha da önemlisi yaşam enerjisi olarak Chi’nin pozitif ve negatif niteliklerini birbirinden ayırabilecek kabiliyete erişmek çok önemlidir. Chi’nin işleyiş mantığını tam olarak anlamadan şifa sanatı uygulayan kişiler kendi vücutlarını ve enerjilerini başkalarından kaynaklanan negatif etkilerden nasıl koruyabileceklerini kavrayamazlar. Hatta kimi zaman kendileri için depo ettikleri enerjiyi fark etmeden şifa verdikleri kişiye aktararak sağlıklarına zarar da verebilirler. Zamanla Chi Nei Tsang uygulayıcıları mesleki tükenmişlik sendromu ile de karşı karşıya kalabilirler. Çünkü fark etmeden kendi öz enerjilerini tüketme olasılığı vardır.

Böyle bir şey başlarına geldiğinde diğer insanların çektikleri acılardan kurtulmalarında onlara yardımcı olmaları zorlaşır.

 

-Doğru Tavrı Geliştirmek

Chi Nei Tsang uygulamasının en önemli gerekliliği kişinin hem kendisine hem de başkalarına karşı doğru tavrı geliştirmesidir. Kendisine gelen kişiler tamamen hastalıklı enerji ve hastalıklı duygularla doludurlar ve bu sebeplerden dolayı bir şifacıya iyileşmek için giderler. Tüm hastalıklarını şifacı vasıtası ile boşaltabilme maksadı güderler. Bu sebeple kendi şifa süreçlerinin sorumluluğunu almayı ret ederler. Başlangıçta şifa için size gelmiş olanların güvenlerini kazanmaya çalışın ama çok önemli bir şey var ki o da asla size bağımlı olmalarına müsaade etmeyin. Onlara dikkatinizi, sevginizi ve ilginizi verirken aynı zamanda kendi başlarına çabalayarak kendi ayaklarının üzerinde nasıl duracaklarını öğretin. Yani onlara kendi vücutları ve enerji sistemleri ile ilgili eğitimler vermeniz gerekir. Sorumluluklarının neler olduğunu onlara açıklayın, böylece kendi yaşam enerjinizi kaybetmezsiniz yada kirletmezsiniz.

Ustalardan öğrenip, uygulayıcı olmak için hazır mısın?

Ali Rıza Gözlüklüoğlu

Eğitmen

 Çin’de Geleneksel Çin Tıbbı eğitimleri aldım. Aldığım dersleri dört ana başlıkta toplayabiliriz: 1.Anmo veya Tuina. Bu uygulamalar masaj yada beden terapilerine benzer. 2. Akupunktur  3. Bitkisel Terapiler ve 4. Qigong Terapi

Ayrıca Tayland’ta yaşadığım dönemde Geleneksel Thai Tıbbı’nı ve Thai Masajını öğrendim. Bununla beraber yerel şifacıların olağan üstü bilgileri ve kabiliyetleri beni çok etkilediği için Myanmar, Kamboçya, Lao, Malezya, Tayvan gibi ülkelerde yerel şifacılardan birçok eğitim aldım. 

Eğitim saatleri dışında bol pratik şansı

İstanbul Healing Academy öğrencileri, belirli zamanlarda Akademi’de buluşarak birbirleriye bol pratik yaparlar